Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Osebni dokumenti

Gostje so sami odgovorni za predložitev dokazil o državljanstvu v obliki veljavnega potnega lista in drugih listin, ki so potrebne za potovanje in prijavo. Če gostje nimajo potrebnih potnih listin, jim je lahko zavrnjen prihod/vstop. Gostitelj Hamberger & Co. d.n.o ni odgovoren za pridobitev in varovanje potrebnih potnih listin.

 

Wi-Fi

Na voljo je brezplačna uporaba wi-fi/ja, ki deluje na območju namestitve. Prepovedan je prenos večjih količin podatkov, ki bi lahko vplival na slabše delovanje interneta.

 

Hišni ljubljenčki

Hišni ljubljenčki niso dobrodošli.

 

Kajenje

Kajenje v vseh zaprtih prostorih Glamping with a view je prepovedano. Kajenje je dovoljeno na zunanjih površinah.

 

Parkirišče

Gostom je na voljo brezplačno zunanje parkirišče. Glamping with a view ne prevema odgovornosti za varnost vozila, morebitno nastalo škodo ali odtujene predmete.

 

Poškodbe in odtujen inventar

Hamberger & Co. d.n.o si pridržuje pravico do zaračunavanja za morebitno povzročeno škodo ali odtujen inventar.

 

Neprimerno vedenje

V primeru neprimernega vedenja, ki bi povzročilo škodo ali povzročilo kakršnekoli dodatne stroške (npr. hrup), si gostitelj pridržuje pravico do zaračunavanja vrednosti nastalih stroškov ali poslovne škode.

Odpoved odgovornosti:

Gostje prevzemajo odgovornost in razbremenjujejo glamping ter osebje glamping kakršnekoli odgovornosti, zahtevkov, tožb, odškodnin, stroškov in/ali odhodkov, ki lahko izhajajo iz ali so na kakršenkoli način povezani z gostovo uporabo glamping hiške, kuhinje, kopalnice, jacuzzija,…. Gostje razumejo in potrjujejo, da ta odpoved odgovornosti vključuje tudi tožbe zaradi malomarnosti in/ali dejanj ali odsotnosti dejanj glampinga in osebja glampinga. Skladno s tem je tukaj podano vnaprejšnje obvestilo.

Gostitelj Hamberger & Co. d.n.o v nobenem primeru ne odgovarja ob primeru, ko gost ravna v nasprotju s pravili in določili ter ne prevzema odgovornosti tudi zaradi posledic vremenskih razmer, ekstremnih vremenskih dogodkov ali kakršnega koli pika žiželk.

 

Zakonodaja

Gostje so sami odgovorni za poznavanje, upoštevanje in spoštovanje lokalnih zakonov in predpisov na destinaciji, osebje v glampingu pa ni odgovorno za informiranje ali opozarjanje gostov glede zakonov in/ali predpisov na destinaciji.

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja.

 

Osebna lastnina

Za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj, jamči glamping v skladu z zakonskimi določili le v primeru, če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani glampinga.

Splošni pogoji poslovanja – Rezervacije

 

Pogodbena partnerja sta Hamberger & Co. d.n.o in gost. Če je za gosta oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva tretja oseba skupaj z gostom jamči gostitelju Hamberger & Co. d.n.o za vse obveznosti iz te pogodbe.

Sklenitev pogodbe

Gost pošlje povpraševanje preko spletnega rezervacijskega sistema. Gostitelj Hamberger & co. d.n.o pošlje gostu ponudbo. 

Pogodba je sklenjena, ko Hamberger & co. prejme plačan dogovorjen znesek (akontacijo) s strani gosta in ko Hamberger & co. pošlje potrditev rezervacije gostu. S tem se smatra, da gost v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja. Poslana ponudba brez plačila akontacije še ne pomeni rezervirane sobe.

Gost mora plačati znesek akontacije v 48 urah po prejemu ponudbe na transakcijski račun Hamberger & co.

Na osnovi plačila gost prejme potrditev rezervacije, ki mu zagotavlja bivanje v Glamping with a view.

 

Pravna določila

Podjetje Hamberger & co. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletne strani poskušalo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svoji spletni strani, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje Hamberger  & co., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani, za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini. Hamberger & co. prav tako ne odgovarja za ponudbe objavljene na drugih portalih, spletnih straneh, agencijah, partnerjih itd., s katerimi ni podpisana pogodba o sodelovanju.

Podjetje Hamberger & co. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Valuta

Vse cene so v valuti evro (€ / EUR)

 

Rezervacija

Rezervacija je mogoča pisno na elektronski naslov info@glamping-slo.si.

Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost rezervacije naša potrditev vašega povpraševanja in plačilo akontacije v skladu z navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru, da vašega povpraševanja ne potrdimo ali  ne prejmemo plačila, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena. Vaše podatke lahko uporabimo pri nadaljnji komunikaciji z vami.

 

Takse in ostale dajatve

Turistična taksa skupaj s promocijsko takso za prenočitev za odraslo osebo na dan znaša 1,5€.

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse skupaj s promocijsko takso upravičen do plačila v višini 50% odstotkov (to so otroci od 7 do 18 let), le-ta znaša 0,75€ za prenočitev na osebo na dan.

Plačila turistične in promocijske takse so oproščeni otroci do 7. leta starosti in osebe iz 27. člena ZSRT. Davek za turistično in promocijsko takso ni obračunan na podlagi 6c. odstavka 36. člena ZDDV-1.

Turistična taksa skupaj s promocijsko takso ni vključena v ceno nočitve.

 

Sprememba rezervacije (ne vključuje odpovedi)

Sprememba rezervacije je mogoča le pisno, najmanj 14 dni pred  prihodom na elektronski naslov info@glamping-slo.si. Spremembe so možne glede na razpoložljivost.

 

Za spremembe rezervacije, ki so prejete najmanj 14 dni  pred potovanjem, se plača  morebitna razlika v ceni, v kolikor je sprememba rezervacije za drugo (dražjo) sezono. Pridružujemo si pravico do zaračunanja dodatnih stroškov v višini 20% končne cene rezervacije.

Vse zahtevane spremembe rezervacij in kakršnekoli druge spremembe mora pisno odobriti predstavnik podjetja Hamberger & co.na elektronski naslov info@glamping-slo.si.

 

ODPOVED REZERVACIJE

Stroški odpovedi so odvisni od tega, kdaj Hamberger & co. prejme obvestilo o odpovedi.

Odpoved rezervacije je mogoč le pisno na elektronski naslov  info@glamping-slo.si.

 

Stroški v primeru odpovedi

Stranka ima pravico do pisne odpovedi najema Glamping hiške ne glede na razlog.

V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov. Višina le teh je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

  • do 30 dni pred prihodom: BREZPLAČNA ODPOVED
  • od 30 dni pred prihodom do dneva prihoda: brez povračila stroškov
  • Če stranka predčasno zapusti apartma znašajo stroški 100% CENE ARANŽMAJA

Stranka mora odpoved poslati v pisni obliki na email:info@glamping-slo.si

Neprihod gosta:

Če se gost ne prijavi v glamping na dan prihoda, se gosta po uradnem času za prijavo v glampingu bremeni skladno s pogoji o odpovedi rezervacije, tj. 100%  celotnega stroška rezervacije.

 

Višja sila

V primeru višje sile kot npr. bolezen, nesreča, smrt v družini in podobno je možna izredna odpoved po dogovoru z gostiteljem ob predložitvi ustreznih dokazil.

 

Rok plačila

Gost mora potrditi prejeto ponudbo s ključnimi podatki in plačati znesek v višini akontacije v roku 48 ur po prejemu ponudbe na transakcijski račun Hamberger & co. Preostali znesek se poravna ob prihodu.

Na osnovi plačila prejme gost potrditev rezervacije, ki mu zagotavlja bivanje v Glamping with a view.

Če na bančni račun v določenem roku ne prejmemo nakazila, lahko posledično izvedemo preklic rezervacije.

 

Bančni podatki

HAMBERGER & CO. d.n.o., Lavričeva 5, 1234 MENGEŠ, SLOVENIJA

IBAN: SI56 0230 3001 3132 310

 

Storitev

Osnovna storitev je nočitev z zajtrkom.

 

Prihodi

Prihodi so predvideni med 15.00-18.00. Za prihod izven termina prosimo za obvestilo po e-mail-u.

 

Odhodi

Odhodi so predvideni med 8.00 in 10.00 uro. Odhod iz določenega časa je možen po dogovoru z gostiteljem.

 

Predčasni odhodi

Glamping ni dolžen vrniti gostu/stranki vrednosti nočitev za predčasni odhod. Za morebitne izjeme glede na razlog predčasnega odhoda, je potrebna odobritev s strani vodstva podjetja.

This site is registered on wpml.org as a development site.